93 718 00 00
Dilluns a dijous de 08:00h a 13:30h i 15:00h a 18:00h i divendres de 08:00h a 15:00h
 

QUI SOM

Cartonatges Barberà S.A. es va construir a l'any 1974

 
Era una empresa auxiliaria de dues empreses més grans, una situada a Martorell i l'altre a Barberà a les que se'ls subministrava les partides especials, series de fabricació curtes i altres accessoris. Inicialment les instal.lacions estaven al carrer Edison de Barberà del Vallès. 

La crisi del petroli de l'any 1975 va provocar una recessió econòmica que va fer canviar els plans inicials i obligà a crear una xarxa comercial pròpia. Això va permetre oferir agilitat i rapidesa en el servei així com fabricacions adaptades a les diferents necessitats dels clients aconseguint una important cartera i un posterior creixement qualitatiu.

Després d'una primera ampliació, que passa pel trasllat al carrer Lisboa 6 i 13 de Barberà, es dur a terme l'any 1999 un nou canvi a les actuals i modernes instal.lacions de la Ronda Santa Maria, 90-94.

La fàbrica actual disposa de més de 5000 m2 d'instal.lacions separades en dues seccions específiques:

- Una secció està dedicada a l'embalatge de grans dimensions i caixes tipus BOX PALET.
- L'altra secció està especialitzada en caixes tipus envàs (mides més petites) així com tota classe d'accessoris interiors.
+
+
+
+
+